Chúng tôi đang có 53 CƠ HỘI VIỆC LÀM dành cho bạn

Mô tả chi tiết việc làm

Giám đốc Trung tâm Kinh doanh

  • ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Hồ Chí Minh
  • SỐ LƯỢNG TUYỂN: 1
  • HẾT HẠN: 30-06-2019

* Thu nhập: Thương lượng

* Mô tả Công việc:

- Quản lý và điều hành mọi hoạt động tại trung tâm mua sắm.

- Điều phối, phân bổ nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá về tình hình kinh doanh theo chiều hướng của Thị trường. Xác định nhu cầu, thị hiếu mua sắm của khách hàng từ đó lập kế hoạch đề xuất hàng hóa, những chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi, chương trình tặng quà cho khách hàng nhằm đáp ứng những nhu cầu đó.

- Tổ chức, triển khai các chương trình khuyến mãi tại Trung tâm.

- Cập nhật thường xuyên lượng hàng hoá xuất, nhập, tồn của Công ty. Lượng hàng hoá có trên thị trường đề có kế hoạch đề xuất đặt hàng cũng như đề xuất điều chỉnh giá bán cho phù hợp với thị trường trong từng thời điểm.

- Tích cực đưa ra các biện pháp giải quyết hàng tồn kho, hàng bán chậm và hàng cần bán để đạt chỉ tiêu Công ty.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ bán hàng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tăng hiệu quả kinh doanh và uy tín cho đơn vị.

- Trực tiếp giải quyết khiếu nại và giải đáp thắc mắc của khách hàng vượt quá thẩm quyền của Trưởng ngành.

- Tổ chức, triển khai công tác giao nhận hàng đến khách hàng đảm bảo đúng số lượng, đúng thời gian nhằm đảm bảo tốt nhất công tác phục vụ khách hàng.

- Tổ chức, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ, ANTT, PCCC, cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại trung tâm.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng.

- Chịu trách nhiệm trước công ty về hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

* Yêu cầu Công việc:

- Quản lý và điều hành mọi hoạt động tại trung tâm mua sắm.

- Điều phối, phân bổ nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá về tình hình kinh doanh theo chiều hướng của Thị trường. Xác định nhu cầu, thị hiếu mua sắm của khách hàng từ đó lập kế hoạch đề xuất hàng hóa, những chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi, chương trình tặng quà cho khách hàng nhằm đáp ứng những nhu cầu đó.

- Tổ chức, triển khai các chương trình khuyến mãi tại Trung tâm.

- Cập nhật thường xuyên lượng hàng hoá xuất, nhập, tồn của Công ty. Lượng hàng hoá có trên thị trường đề có kế hoạch đề xuất đặt hàng cũng như đề xuất điều chỉnh giá bán cho phù hợp với thị trường trong từng thời điểm.

- Tích cực đưa ra các biện pháp giải quyết hàng tồn kho, hàng bán chậm và hàng cần bán để đạt chỉ tiêu Công ty.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ bán hàng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tăng hiệu quả kinh doanh và uy tín cho đơn vị.

- Trực tiếp giải quyết khiếu nại và giải đáp thắc mắc của khách hàng vượt quá thẩm quyền của Trưởng ngành.

- Tổ chức, triển khai công tác giao nhận hàng đến khách hàng đảm bảo đúng số lượng, đúng thời gian nhằm đảm bảo tốt nhất công tác phục vụ khách hàng.

- Tổ chức, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ, ANTT, PCCC, cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại trung tâm.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng.

- Chịu trách nhiệm trước công ty về hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.