Chúng tôi đang có 8 CƠ HỘI VIỆC LÀM dành cho bạn

Việc làm mới

Phòng Đầu Tư - Phát Triển Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Giám đốc Đầu tư - Phát triển   Hồ Chí Minh 1 31/03/2020
Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Điện Thoại Viên   Hồ Chí Minh 3 31/03/2020
Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng   Hồ Chí Minh 3 31/12/2020
Cửa hàng Biên Hòa - Đồng Nai Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên Bán hàng Đồng Nai 5 31/12/2020
Cửa hàng Quận 9 - Lê Văn Việt Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên Bán hàng Hồ Chí Minh 10 31/12/2020
Phòng Hành Chính - Nhân Sự Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên Tiền lương Hồ Chí Minh 1 31/03/2020
Trung Tâm Thiên Hòa Thủ Dầu Một - Bình Dương Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên Bán hàng Bình Dương 10 31/12/2020
Trung Tâm Thương Mại Điện Tử Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên Digital Marketing Hồ Chí Minh 1 13/03/2020