Chúng tôi đang có 19 CƠ HỘI VIỆC LÀM dành cho bạn

Việc làm mới

Phòng Kinh Doanh Bán Ra Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Giám Đốc Kinh Doanh Phòng Bán Ra   Hồ Chí Minh 1 31/10/2019
Phòng Kinh Doanh Mua Vào Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên Nhập liệu   Hồ Chí Minh 1 31/10/2019
Phòng Marketing Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên Thiết kế 2D   Hồ Chí Minh 1 31/10/2019
Nhân viên Tiếp Thị Thương Mại   Hồ Chí Minh 1 31/10/2019
Nhân viên Truyền Thông   Hồ Chí Minh 1 31/10/2019
Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Điện Thoại Viên   Hồ Chí Minh 1 31/10/2019
Trưởng Ca Chăm Sóc Khách Hàng   Hồ Chí Minh 2 31/10/2019
Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng   Hồ Chí Minh 3 31/10/2019
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu   Hồ Chí Minh 1 31/10/2019
Cửa hàng Biên Hòa - Đồng Nai Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên Bán hàng Đồng Nai 5 31/10/2019
Phòng Đầu Tư - Phát Triển Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Giám đốc Đầu tư - Phát triển Hồ Chí Minh 1 31/10/2019
Phòng Hành Chính - Nhân Sự Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên Chế độ chính sách Hồ Chí Minh 1 31/10/2019
Trung tâm Kho Vận Lắp Đặt Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên Kỹ thuật (Giao nhận - Lắp đặt) Hồ Chí Minh 5 31/12/2019
Nhân viên kho Hồ Chí Minh 2 31/10/2019
Trung Tâm Kinh Doanh Dự Án - Sỉ Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên Kinh doanh Dự Án - Sỉ Hồ Chí Minh 1 31/10/2019
Trung Tâm Thiên Hòa Thủ Dầu Một - Bình Dương Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên Bán hàng Bình Dương 10 31/12/2019
Trung Tâm Thương Mại Điện Tử Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên bán hàng online Hồ Chí Minh 1 31/10/2019
Giám đốc E-Commerce Hồ Chí Minh 1 31/10/2019
Trưởng Bộ Phận Thương Mại Điện Tử Hồ Chí Minh 1 31/10/2019