Chúng tôi đang có 32 CƠ HỘI VIỆC LÀM dành cho bạn

Mô tả chi tiết việc làm

Nhân viên Chế độ chính sách

  • ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Hồ Chí Minh
  • SỐ LƯỢNG TUYỂN: 1
  • HẾT HẠN: 31-08-2019

* Thu nhập: 6.000.000đ - 8.000.000đ

* Mô tả công việc:

1 Thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội:

-Lập hồ sơ trích nộp BHXH hàng tháng và hồ sơ đối chiếu số liệu với cơ quan BHXH hàng quý.

-Hàng tháng, lập hồ sơ thanh toán chế độ ốm đau, thai sản cho CBNV.

-Thực hiện hồ sơ trợ cấp tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất…

-Thực hiện quyết toán thu chi BHXH với cơ quan BHXH.

2 Thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế.

-Hàng quý, lập hồ sơ đăng ký mua BHYT cho các đơn vị thuộc Công ty, nhận việc cấp phát phiếu khám chữa bệnh cho CB-NV.

3 Thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc cho CB-NV:

-Lập phiếu thanh toán chế độ trợ cấp cho CB-NV nghỉ việc.

-Lưu trữ hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc.

4 Thực hiện các chế độ phúc lợi khác:

-Giải quyết các loại trợ cấp tang chế, cưới hỏi, thăm hỏi CB-NV theo quy định Công ty.

-Lưu trữ hồ sơ giải quyết chế độ phúc lợi.

-Lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, trợ cấp thôi việc và các chế độ phúc lợi khác theo yêu cầu của Công ty hoặc của các cơ quan chức năng.

-Tham mưu và đề xuất cho Trưởng phòng các vấn đề liên quan đến việc cải tiến cơ chế tiền lương và chế độ chính sách của Công ty.

-Thiết lập mối quan hệ với các cơ quan Bảo hiểm phục vụ cho yêu cầu công việc.

-Lập Hợp đồng lao động, theo dõi thời hạn thực hiện HĐLĐ của CB-NV để lập thủ tục tái ký, đăng ký sử dụng lao động tại cơ quan lao động địa phương. Thực hiện các loại báo cáo về lao động theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

-Cập nhật, ngày nghỉ phép của CB-NV, hàng năm tổng hợp số ngày phép chưa sử dụng hết do nhu cầu công tác để trình Ban Giám đốc duyệt thanh toán.

5. Chấm công

- Tổng hợp chấm công CBNV

* Yêu cầu:

-Giới tính: Nữ

-Độ tuổi: từ 23 – 35

-Đại học hoặc Trung cấp 

-Thuộc các ngành kinh tế hoặc lao động tiền lương.

-Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng.

-Cẩn trọng, trung thực và khách quan trong công việc.

* Quyền lợi:

-Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

-Môi trường làm việc hiện đại

-Đào tạo chuyên môn 

-Du lịch hằng năm